fbpx

Witaj na nowej stronie internetowej Pauzy!

Literatura sautée o „Ta druga”

literatura sautée

o „Ta druga”

Książ­ka jest fabu­lar­nie zwar­ta, co wca­le nie jest takie czę­ste w lite­ra­tu­rze naj­now­szej — zwy­kle narze­kam na klu­chy. No i język jest na pozio­mie — w koń­cu dba­łość o dobre tek­sty w porząd­nych lite­rac­ko prze­kła­dach to znak roz­po­znaw­czy Pau­zy. Nie zawsze mój gust jest zbież­ny z wybo­ra­mi wydaw­czy­ni, ale jed­nak w ten znak jako­ści wie­rzę i dla­te­go Pau­zie kibi­cu­ję.

„Literatura sautée”

Therese Bohman Ta druga

Boham_TaDruga_3D_bt miniHarwiczZginKochanie 3D beztla 1

Zrzut ekranu 2020-07-19 o 16.28.18

Podaj dalej

Przewiń do góry