fbpx

Witaj na nowej stronie internetowej Pauzy!

Wydawnictwo
Pauza

Literatura sautée o „Mój rok relaksu i odpoczynku”

„Neu­ro­tycz­ny rytm pro­zy Ottes­sy Mosh­fegh spra­wia, że nie­któ­re sce­ny z Moje­go roku relak­su i odpo­czyn­kuprzy­po­mi­na­ją obra­zy Hop­pe­ra. Przy czym jest to Hop­per na lekach, jak boha­ter­ka tej powie­ści. Czy kupu­jesz taki świat przed­sta­wio­ny w dzie­le? Ja nie do koń­ca, cho­ciaż ma swój urok.”

 - „Literatura sautée”

Zrzut ekranu 2020-07-19 o 16.28.54

Podaj dalej

Autorzy Pauzy, o których mowa w recenzji

Książki Pauzy wspomniane w recenzji

Przewiń do góry