fbpx

Zobacz nowości: Miałam tak wiele

Wydawnictwo
Pauza

Powrót do Amiens – recenzja książki „Zmiana”

Pisarz zata­cza koło i w zasa­dzie spi­su­je jesz­cze raz to samo, o czym czy­ta­li­śmy już w debiu­cie (Koniec z Eddym). Żar­to­wa­łem już nie­raz, że Louis pisze w kół­ko tę samą książ­kę. Raz sku­pia się na sobie, innym razem na ojcu, wresz­cie na mat­ce. I pisze w kół­ko histo­rię o wła­snej prze­mia­nie. Gdy­by znów na matu­rze poja­wia­ły się tema­ty o meta­mor­fo­zie boha­te­ra, to zamiast o Kmi­ci­cu, moż­na by pisać o auto­bio­gra­fiach Édo­uar­da Louisa.

Ale w jakiś spo­sób jest to ład­ne. Nie wiem, czy to jesz­cze lite­ra­tu­ra. Może eks­hi­bi­cjo­nizm, auto­te­ra­pia ze szczyp­tą sztu­ki, ale szczyp­tą tyl­ko. Dobrze jed­nak mi się do tej histo­rii wraca.

Autorzy Pauzy, o których mowa w recenzji

Edouard Louis small

O AUTORZE

Édouard Louis pochodzi z północnej Francji. Koniec z Eddym, debiutancka powieść Louisa (po polsku ukazała się w 2019 roku), odniosła niebywały sukces: autor otrzymał pierwszą w życiu nominację do Nagrody Goncourtów, jednej z najbardziej prestiżowych nagród literackich na świecie, a książka sprzedała się we Francji w setkach tysięcy egzemplarzy i została opublikowana za granicą w 25 językach. Od tego czasu Louis napisał cztery kolejne, osnute na faktach powieści – wszystkie ukazały się w polskiej edycji w Wydawnictwie Pauza: w 2018 roku poznaliśmy Historię przemocy, następnie Kto zabił mojego ojca (w 2021 roku), Zmagania i metamorfozy kobiety (w 2022 roku) oraz najnowszą Zmianę, której francuska premiera pt. Changer: méthode odbyła się w 2021 roku, a teraz mamy przyjemność zaprezentować ten tekst polskiemu czytelnikowi. Édouard Louis odnosi coraz większe sukcesy, adaptacje jego książek trafiają na deski teatrów na całym świecie, a autor jest zapraszany do udziału w wielu dyskusjach dotyczących problemów społecznych, wykluczenia, a także osób LGBT+. Udziela się również politycznie, protestując przeciwko opresyjnym rządom, przemocy ze strony policji, rasizmowi.

Książki Pauzy wspomniane w recenzji

książka: 44,90 
e-book: 39,90 
Scroll to Top