fbpx

Zobacz nowość: Soho

Wydawnictwo
Pauza

Literatura Sauteé o „Strega“ Johanne Lykke Holm

Cze­go bra­ku­je? Fine­zji języ­ko­wej, bo Johan­ne Lyk­ke Holm pisze przy pomo­cy kró­ciut­kich, mało uroz­ma­ico­nych zdań. Zwy­kle mówię swo­im uczniom, że jak mają ten­den­cję do zbyt­nie­go kom­pli­ko­wa­nia skład­ni, to mają dzie­lić każ­de zda­nie na trzy i sta­wiać w środ­ku krop­ki. I Stre­ga wła­śnie tak jest napi­sa­na. Popraw­nie, na egza­mi­nie był­by maks za język, ale jako czy­tel­nik wolę bar­dziej wyra­fi­no­wa­ne dania.

Piotr Kopka
Screenshot 2022 09 20 at 11.40.59

Autorzy Pauzy, o których mowa w recenzji

photo credit Khashayar Naderehvandi

O AUTORZE

Johanne Lykke Holm jest pisarką i tłumaczką na język szwedzki z duńskiego. W 2017 roku opublikowała debiutancką powieść Natten som föregick denna dag. Przekładała między innymi poezję Yahyi Hassana i powieści Josefi ne Klougart. Strega została nominowana do nagrody dziennika „Svenska Dagbladet” (2020), Nagrody Literackiej Rady Nordyckiej (2021) oraz Nagrody Literackiej Unii Europejskiej (2021).

Książki Pauzy wspomniane w recenzji

książka: 39,90 
e-book: 34,90 
Scroll to Top