fbpx

Zobacz nowość: Soho

Wydawnictwo
Pauza

Literatura sauteé o „Ostatni Wywiad” Eshkol Nevo

Zwy­kle nie lubię lite­ra­tu­ry sta­wia­ją­cej Praw­dzi­we Życie nad fabu­łę. W ogó­le z nową lite­ra­tu­rą mam tak, że z regu­ły jej nie lubię, pory­wa mnie tyl­ko spo­ra­dycz­nie. Tym razem pod­ry­fo­wa­łem. Może dla­te­go, że gra pisa­rza pole­ga­ją­ca na żon­glo­wa­niu praw­dą i kłam­stwem (zwy­kle nie­we­ry­fi­ko­wal­ny­mi dla czy­tel­ni­ka z zewnątrz, a zresz­tą po co to wery­fi­ko­wać — chy­ba, że się musi, bo dok­to­rat albo coś) zda­je mi się cie­ka­wa. A może dla­te­go, że mi ta książ­ka rezo­no­wa­ła z wie­lo­ma spra­wa­mi z wła­snej codzien­no­ści. Oczy­wi­ście, zupeł­nie pobież­nie, zwy­kle bez związ­ku i obok.

Literatura sauteé
Screenshot 2022 07 20 at 17.13.38

Autorzy Pauzy, o których mowa w recenzji

autor2

O AUTORZE

Eshkol Nevo urodził się w Jerozolimie, imię otrzymał po dziadku, premierze Izraela w latach 1963-1969, a babcia autora urodziła się i wychowała na warszawskiej Pradze. Jest autorem powieści, opowiadań oraz utworów dla dzieci, a także wykładowcą – uczy twórczego pisania w założonej przez siebie szkole. W Polsce ukazały się dotychczas trzy jego książki: Do następnych mistrzostw (2012), Neuland (2014) i Samotne miłości (2016) – wszystkie trzy nakładem Wydawnictwa Muza. Za debiutancką powieść – ארבעה בתים וגעגוע (ang. tytuł Homesick) – otrzymał kilka nagród literackich, był też laureatem nagrody izraelskiego Stowarzyszenia Wydawców aż trzykrotnie, w latach 2005, 2008, 2011. Jego utwory tłumaczono na angielski, francuski, niemiecki, włoski i arabski. Uznawany obok Amosa Oza, Dawida Grosmana i Etgara Kereta za jednego z najwybitniejszych izraelskich współczesnych pisarzy.

Książki Pauzy wspomniane w recenzji

książka: 49,90 
e-book: 44,90 
Scroll to Top