fbpx

Witaj na nowej stronie internetowej Pauzy!

Wydawnictwo
Pauza

Literatura Sautee o „Madame Zero i inne opowiadania”

„Tomik Mada­me Zero i inne opo­wia­da­nia jest wart pole­ce­nia z kil­ku powo­dów. Przede wszyst­kim to dość boga­ty wybór opo­wia­dań bry­tyj­skiej pisar­ki. Zawie­ra tek­sty, któ­re uka­za­ły się ory­gi­nal­nie aż w dwóch książ­kach — Mada­me Zero i o kil­ka lat wcze­śniej­szej Pięk­nej obo­jęt­no­ści. Całość otwie­ra wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne opo­wia­da­nie Pani Lis, któ­re na pew­no się w swo­jej lidze (krót­ka for­ma) wybi­ja, a kon­ku­ren­cja prze­cież spora.”

- Piotr Kopka, „Literatura Sautee”

Zrzut ekranu 373

Podaj dalej

Autorzy Pauzy, o których mowa w recenzji

Książki Pauzy wspomniane w recenzji

Przewiń do góry