fbpx

Czytelnia Osobista o “Madame Zero i inne opowiadania”

Rekomendacja

Czytelnia Osobista

o “Madame Zero i inne opowiadania

“Nie wiem, czy to kwestia doboru opowiadań do polskiego wydania, czy też Sarah Hall jest tak bardzo tematycznie sprofilowaną pisarką, ale „Madame Zero” to zbiór imponująco, obsesyjnie wręcz jednorodny. Brytyjska autorka eksploruje kilka powracających refrenem tematów (relacje damsko-męskie, seks, transgresja), z których tka swą opowieść o wielu tajemniczych obliczach kobiecości. W jej otwarcie feministycznej prozie dominuje zainteresowanie tym, co instynktowne, zwierzęce, brudne. Ta wyliczanka jest zresztą synonimem kobiecości jako żywiołu, który stale wymyka się racjonalnym, mieszczańskim narracjom.”

– “Czytelnia Osobista”

Książka

Sarah Hall Madame Zero i inne opowiadania

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Pełnia Małgosi Żebrowskiej o “Madame Zero i inne opowiadania”

Rekomendacja

Pełnia Małgosi Żebrowskiej

o “Madame Zero i inne opowiadania

“Tymczasem najnowszy zbiór opowiadań od Pauzy, „Madame Zero i inne opowiadania”, którego autorką jest Sarah Hall, a tłumaczką Dobromiła Jankowska, trzyma poziom, do którego wydawnictwo już nas przyzwyczaiło, na przykład genialną „Tirzą” czy powieścią „O zmierzchu”. Przeczytałam go z wypiekami na twarzy, choć i z uczuciem, że jest formą pożegnania. Nie tylko Sarah Hall – większość wybitnych pisarzy żegna się ze światem, w którym żyjemy. Widać wyraźnie i już niezaprzeczalnie, że nadchodzi nowe, nieznane, nadchodzi epoka, o której wciąż niewiele wiemy. “

– “Pełnia Małgosi Żebrowskiej”

Książka

Sarah Hall Madame Zero i inne opowiadania

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Książki są niebezpieczne o “Madame Zero i inne opowiadania”

Rekomendacja

Książki są niebezpieczne

o “Madame Zero i inne opowiadania

“Jak zobaczyłam okładkę, nic nie mogło mnie powtrzymać przed stalkowaniem Pani Anity z Pauzy. Cudownie żółta i czarna, a w niej Sarah Hall, kolejna autorka, która otarła sie o Bookera. “

– “Książki są niebezpieczne”

Książka

Sarah Hall Madame Zero i inne opowiadania

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Literatura Sautee o “Madame Zero i inne opowiadania”

Rekomendacja

Literatura sautee

o “Madame Zero i inne opowiadania

“Tomik Mada­me Zero i inne opo­wia­da­nia jest wart pole­ce­nia z kil­ku powo­dów. Przede wszyst­kim to dość boga­ty wybór opo­wia­dań bry­tyj­skiej pisar­ki. Zawie­ra tek­sty, któ­re uka­za­ły się ory­gi­nal­nie aż w dwóch książ­kach — Mada­me Zero i o kil­ka lat wcze­śniej­szej Pięk­nej obo­jęt­no­ści. Całość otwie­ra wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne opo­wia­da­nie Pani Lis, któ­re na pew­no się w swo­jej lidze (krót­ka for­ma) wybi­ja, a kon­ku­ren­cja prze­cież spo­ra.”

– Piotr Kopka, “Literatura Sautee”

Książka

Sarah Hall Madame Zero i inne opowiadania

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Zapisz się na newsletter!

Zapisz się na newsletter!

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z książkowymi zapowiedziami Wydawnictwa Pauza, możesz zostawić nam swój adres mailowy.

Email został dodany!