fbpx

Szwecjoblog o opowiadaniach “Fauna Północy”

Rekomendacja

Szwecjoblog o “Fauna Północy”

Świat wykreowany przez Andreę Lundgren przypomina ten z baśni, ale takich dla dorosłych. Zacierają się tu granice między tym, co prawdziwe i realistyczne a tym, co magiczne i nadnaturalne, między człowiekiem i naturą. To lektura nieoczywista, czasem wręcz dziwna,  idealny materiał do ćwiczeń spod znaku “co autor miał na myśli”. Wydawnictwo Pauza opisuje zresztą swoje książki jako “prozę niepokojącą”, która “porusza i zapada w pamięć” – Fauna Północy świetnie do tego opisu pasuje.

–  Natalia Kołaczek, “Szwecjoblog”

Książka

Andrea Lundgren Fauna Północy

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Qbuś Pożera Książki o opowiadaniach “Fauna Północy”

Rekomendacja

Qbuś pożera książki o “Fauna Północy”

Fauna Północy to bardzo ciekawy zbiór. Nie wszystkie z opowiadań prezentują równy poziom, ale te najlepsze zachwycają. Poruszająco i wiarygodnie oddane zagubienie i samotność postaci w połączeniu z odzwierzęcymi impulsami wzbogacone przez mrok i niesamowitość tworzą niepokojącą mieszankę. Wydawnictwo Pauza zaprezentowało kolejną ciekawą stronę literatury skandynawskiej.

–  Qbuś Pożera Książki

Książka

Andrea Lundgren Fauna Północy

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Literatura sautée o opowiadaniach “Fauna Północy”

Rekomendacja

Literatura sautée o “Fauna Północy”

War­to wspo­mnieć o dobrej jako­ści tłu­ma­cze­niu, co w przy­pad­ku ksią­żek z Pau­zy jest stan­dar­dem. Prze­kład jest zbio­ro­wy, a jego auto­ra­mi są uczest­ni­cy warsz­ta­tów pro­wa­dzo­nych przez Justy­nę Cze­chow­ską. Dobra robo­ta. No i okład­ka — wyjąt­ko­wo pięk­na.

–  Piotr Kopka, “Literatura sautée”

Książka

Andrea Lundgren Fauna Północy

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Zapisz się na newsletter!

Zapisz się na newsletter!

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z książkowymi zapowiedziami Wydawnictwa Pauza, możesz zostawić nam swój adres mailowy.

Email został dodany!