fbpx

Witaj na nowej stronie internetowej Pauzy!

Literatura sautee o powieści „Dziennik upadku”

Literatura sautee o powieści „Dziennik upadku”

Na pew­no jest to pozy­cja war­to­ścio­wa, dale­ka od łza­we­go holo­cau­sto­we­go melo­dra­ma­tu (jakich teraz na pół­kach peł­no) i inte­re­su­ją­ca for­mal­nie — tekst jest podzie­lo­ny na kró­ciut­kie, zwar­te blo­ki, jak nie­gdyś pro­za poetyc­ka. I oczy­wi­ście świet­ny prze­kład Char­cha­li­sa. Rzecz war­ta uwa­gi.

-  Piotr Kopka, Literatura sautée

Michel Laub Dziennik upadku

LaubDziennikUpadku_3D_BT

Zrzut ekranu 2020-11-23 o 16.09.09Zrzut ekranu 2020-11-23 o 16.09.15

Podaj dalej

Przewiń do góry