fbpx

Witaj na nowej stronie internetowej Pauzy!

Wydawnictwo
Pauza

Literatura sautée o opowiadaniach „Fauna Północy”

Literatura sautée o „Fauna Północy”

War­to wspo­mnieć o dobrej jako­ści tłu­ma­cze­niu, co w przy­pad­ku ksią­żek z Pau­zy jest stan­dar­dem. Prze­kład jest zbio­ro­wy, a jego auto­ra­mi są uczest­ni­cy warsz­ta­tów pro­wa­dzo­nych przez Justy­nę Cze­chow­ską. Dobra robo­ta. No i okład­ka — wyjąt­ko­wo pięk­na.

-  Piotr Kopka, „Literatura sautée”

Andrea Lundgren Fauna Północy

FaunaPolnocy_3D_small

Zrzut ekranu 2020-10-12 o 15.34.15-2-2-2-2Zrzut ekranu 2020-10-12 o 15.34.35

Podaj dalej

Autorzy Pauzy, o których mowa w recenzji

Książki Pauzy wspomniane w recenzji

Fauna Północy

34,90 39,90 

Przewiń do góry