fbpx

Witaj na nowej stronie internetowej Pauzy!

Wydawnictwo
Pauza

Literatura Sautée o „Legendzie o samobójstwie”

„Znakomita ciekawego pisarza, który jakoś dotąd nie miał szczęścia do polskiego wydania. (…) Czy­li, że jest wyda­rze­nie. Zwłasz­cza, że Legen­da o samo­bój­stwie to rzecz wybi­ja­ją­ca się moc­no ponad prze­cięt­ność zale­wa­ją­cą rynek. (…) A że pisa­na była cały­mi lata­mi, każ­de zda­nie jest wyszli­fo­wa­ne jak u Flau­ber­ta — nie ma zbęd­nych słów, całość jest skoń­czo­nym dzie­łem sztu­ki, świat lite­rac­ki Van­na jest total­ny, a czy­tel­nik może to przy­jąć lub odrzu­cić w cało­ści. Nie ma dróg na skróty.”

-„Literatura Sautée” 

Zrzut ekranu 2021-03-20 o 09.40.29Zrzut ekranu 2021-03-20 o 09.40.38

Podaj dalej

Autorzy Pauzy, o których mowa w recenzji

Książki Pauzy wspomniane w recenzji

Przewiń do góry