fbpx

Zobacz nowości: Zaproszona i System

Wydawnictwo
Pauza

Literatura sautée o Pierwszym bandziorze

(…) Przy oka­zji war­to doce­nić iro­nicz­ne, nie­rzad­ko pasti­szo­we frag­men­ty, któ­re brzmią jak czar­ny sen kar­mio­ny tanią filo­zo­fią z wyprze­da­ży typu Pau­lo Coel­ho i sean­sa­mi z fil­ma­mi por­no: Każ­dy, kto kwe­stio­nu­je satys­fak­cję pły­ną­cą z posia­da­nia nie­zbyt bystrej dziew­czy­ny dwa razy młod­szej od sie­bie, nigdy takiej nie miał. To na wskroś dobre uczucie.

I u July, i u Palah­niu­ka są sce­ny wal­ki. I tu, i tu jest w tej wal­ce duży pier­wia­stek homo­ero­ty­zmu. Ale w Fight Clu­bie Tyler zapra­sza do swo­jej psy­cho­zy innych (pod­ziem­ne klu­by bok­ser­skie), a świat Pierw­sze­go ban­dzio­ra jest bar­dziej endo­ge­nicz­ny. W Fight Clu­bie mie­li­śmy anar­cho­ter­ro­ry­stów, walą­ce się budyn­ki i Pixie­sów na koń­cu, w Pierw­szym ban­dzio­rze jest skrom­niej, ale też fil­mo­wo — Miran­da July jest autor­ką sce­na­riu­szy, a na wiel­kim ekra­nie debiu­to­wa­ła o jakieś 10 lat szyb­ciej niż w księgarniach. (…)

- Piotr Kopka, Literatura sautée

[et_pb_image src=„https://wydawnictwopauza.pl/wp-content/uploads/2018/08/Siostra-Tylera-czyli-“Pierwszy-bandzior”-Mirandy-July-Literatura-sautée.png” url=„http://www.literaturasautee.pl/miranda-july-pierwszy-bandzior/” url_new_window=„on” align=„center” _builder_version=„3.2.2”][/et_pb_image]

Autorzy Pauzy, o których mowa w recenzji

Miranda July small

O AUTORZE

Miranda July urodziła się w Vermont, obecnie mieszka w Los Angeles. Jest twórczynią filmów, artystką i pisarką. Jej filmy zdobyły nagrodę specjalną jury na Sundance Film Festival i cztery nagrody na festiwalu w Cannes, w tym Złotą Kamerę. Proza July ukazywała się na łamach „The Paris Review”, „Harper’s” i „New Yorkera”, a jej zbiór opowiadań No One Belongs Here More Than You (2007) został nagrodzony Frank O’Connor International Short Story Award i opublikowany w dwudziestu trzech krajach.

Pierwszy bandzior (tytuł oryginalny: The First Bad Man), wydany dotąd w ponad dwudziestu krajach, to pierwsza książka jej autorstwa, która ukazuje się po polsku.

Zdjęcie autorki:

Copyright © Jean-Francois DEROUBAIX/Gamma-Rapho/Getty Images

Książki Pauzy wspomniane w recenzji

książka: 39,90 
e-book: 34,90 
Scroll to Top