fbpx

Zobacz nowość: Soho

Wydawnictwo
Pauza

Literatura Sauteé o książce „Soho”

Jak wie­le ksią­żek z Pau­zy, Soho repre­zen­tu­je pół­kę z nie­złą i poczyt­ną jed­no­cze­śnie nową pro­zą zagra­nicz­ną. Nie­któ­re mi się podo­ba­ją, inne nie, tym razem jest to książ­ka, któ­ra sama się czy­ta. Spo­ro w niej boha­te­rów, bar­dziej lub mniej inte­re­su­ją­cych, ale przy oka­zji repre­zen­tu­ją­cych sze­ro­ki wachlarz typów spo­łecz­nych, od boga­tych, bez­względ­nych w swo­jej pazer­no­ści japi­szo­nów, przez squ­ot­ter­sów, aż po prostytutki.

Autorzy Pauzy, o których mowa w recenzji

Fiona Mozley

O AUTORZE

Fiona Mozley mieszka w Edynburgu. Swoją debiutancką powieść Elmet, nominowaną do wielu nagród, m.in. Nagrody Bookera, Women’s Prize for Fiction i Dublin Literary Award, napisała w wieku dwudziestu dziewięciu lat, notując jej fragmenty w telefonie podczas dojazdów do pracy w małej księgarni. Fascynuje ją średniowiecze, przygotowuje doktorat na temat schyłku tej epoki.

Jej druga powieść, Soho, ukazała się w Wielkiej Brytanii w 2021 roku.

Książki Pauzy wspomniane w recenzji

Promocja

książka: Original price was: 49,90 zł.Current price is: 49,90 zł. 29,94 
e-book: Original price was: 44,90 zł.Current price is: 44,90 zł. 26,94 
Scroll to Top