fbpx

Literatura sautee o Piękna młoda żona

Rekomendacja

Literatura sautee

o “Piękna młoda żona”

Boha­ter Pięk­nej mło­dej żony znaj­du­je sobie tytu­ło­wą pięk­ną mło­dą żonę, by szyb­ko zra­mo­leć i wyau­to­wać się na mar­gi­nes życia. Jesz­cze jed­na myśl kieł­ku­je w jej gło­wie, nie­mal bez słów: za spra­wą dziec­ka jej rela­cja z tym intro­wer­tycz­nym męż­czy­zną zyska­ła­by na zna­cze­niu – żywio­ło­wość trze­ciej isto­ty doda­nej do nich dwoj­ga. Per­spek­ty­wa bycia z Edwar­dem przez całe życie, bez inge­ren­cji roz­ra­bia­ki, ści­ska­ła jej ser­ce. Jak łatwo się domy­ślić, po spło­dze­niu dziec­ka Edward szyb­ko lądu­je w osob­nym łóż­ku na pię­ter­ku, potem w biu­rze, a wresz­cie w dom­ku cam­pin­go­wym. No bo co to za rela­cja two­rzo­na zawsze w kon­tek­ście trze­ciej oso­by?

Piotr Kopka, Literatura sautee

Książka

Tommy Wieringa Piękna młoda żona

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Olga Wróbel z Kurzojadów o Piękna młoda żona

Rekomendacja

Olga Wróbel z Kurzojadów

o “Piękna młoda żona”

Krótka powieść Tommy’ego Wieringi przykuwa uwagę czytelnika bez reszty, każda strona jest naładowana emocjami, każde zdanie istotne. Nie ma ślizgania się wzrokiem po obfitości tekstu, pławienia się w przeciągniętych wydarzeniach i opisie mijających lat. Mocne uderzenie, kwintesencja cierpienia – to największa siła książki.

Olga Wróbel, Kurzojady

Książka

Tommy Wieringa Piękna młoda żona

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Literacka kavka o Piękna młoda żona

Rekomendacja

Literacka Kavka

o “Piękna młoda żona”

Po czym poznaję dobrą książkę? (Dobrą dla mnie samej – oczywiście?). Po tym, że przechodzę przez nią z czasem i etapami. Nie jest prawdą, że zachwycam się od pierwszej strony i w tym zachwycie tkwię do ostatniej. Bywają książki, z którymi się boksuję, obrażam się na nie, porzucam na regale, strzelam focha i wywracam gałki oczne, czego nie znoszę – u siebie i innych. Bywa oczywiście, że płynę na fali zauroczenia lekturą, ale zdarza się, że z tygodnia na tydzień uderza mnie więcej i więcej.

Literacka Kavka

Książka

Tommy Wieringa Piękna młoda żona

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Czytelnia osobista o Piękna młoda żona

Rekomendacja

Czytelnia osobista

o “Piękna młoda żona”

“W „Pięknej młodej żonie”, czyli niewielkiej powieści głośnego holenderskiego prozaika, dostajemy bardzo interesująco skrojoną historię rozpadu relacji damsko-męskiej, a w konsekwencji również rodzinnej.

Czytelnia osobista

Książka

Tommy Wieringa

Piękna młoda żona

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Na regale u Marty Mrowiec o Piękna młoda żona

Rekomendacja

Na regale u Marty Mrowiec

o “Piękna młoda żona”

Wydawnictwo Pauza przyzwyczaiło nas do wydawania mocnych tytułów i historii, które pozostają w czytelniku na długo. Młoda piękna żona tematycznie może nie jest aż tak przytłaczająca, jednak to ciekawe spojrzenie na związek.

Marta Mrowiec, Na regale u Marty Mrowiec

Książka

Tommy Wieringa

Piękna młoda żona

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Zapisz się na newsletter!

Zapisz się na newsletter!

Jeśli chcesz otrzymywać newsletter z książkowymi zapowiedziami Wydawnictwa Pauza, możesz zostawić nam swój adres mailowy.

Email został dodany!