Pełnia Małgosi Żebrowskiej o “Madame Zero i inne opowiadania”

Rekomendacja

Pełnia Małgosi Żebrowskiej

o “Madame Zero i inne opowiadania

“Tymczasem najnowszy zbiór opowiadań od Pauzy, „Madame Zero i inne opowiadania”, którego autorką jest Sarah Hall, a tłumaczką Dobromiła Jankowska, trzyma poziom, do którego wydawnictwo już nas przyzwyczaiło, na przykład genialną „Tirzą” czy powieścią „O zmierzchu”. Przeczytałam go z wypiekami na twarzy, choć i z uczuciem, że jest formą pożegnania. Nie tylko Sarah Hall – większość wybitnych pisarzy żegna się ze światem, w którym żyjemy. Widać wyraźnie i już niezaprzeczalnie, że nadchodzi nowe, nieznane, nadchodzi epoka, o której wciąż niewiele wiemy. “

– “Pełnia Małgosi Żebrowskiej”

Książka

Sarah Hall Madame Zero i inne opowiadania

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Książki są niebezpieczne o “Madame Zero i inne opowiadania”

Rekomendacja

Książki są niebezpieczne

o “Madame Zero i inne opowiadania

“Jak zobaczyłam okładkę, nic nie mogło mnie powtrzymać przed stalkowaniem Pani Anity z Pauzy. Cudownie żółta i czarna, a w niej Sarah Hall, kolejna autorka, która otarła sie o Bookera. “

– “Książki są niebezpieczne”

Książka

Sarah Hall Madame Zero i inne opowiadania

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł

Literatura Sautee o “Madame Zero i inne opowiadania”

Rekomendacja

Literatura sautee

o “Madame Zero i inne opowiadania

“Tomik Mada­me Zero i inne opo­wia­da­nia jest wart pole­ce­nia z kil­ku powo­dów. Przede wszyst­kim to dość boga­ty wybór opo­wia­dań bry­tyj­skiej pisar­ki. Zawie­ra tek­sty, któ­re uka­za­ły się ory­gi­nal­nie aż w dwóch książ­kach — Mada­me Zero i o kil­ka lat wcze­śniej­szej Pięk­nej obo­jęt­no­ści. Całość otwie­ra wie­lo­krot­nie nagra­dza­ne opo­wia­da­nie Pani Lis, któ­re na pew­no się w swo­jej lidze (krót­ka for­ma) wybi­ja, a kon­ku­ren­cja prze­cież spo­ra.”

– Piotr Kopka, “Literatura Sautee”

Książka

Sarah Hall Madame Zero i inne opowiadania

SKANER

Wycinki i printscreeny

materiały z linkami do źródeł